IT Fornebu

Om selskapet

IT Fornebu er et fullintegrert eiendomsselskap med kompetanse og kundefokus innen alle deler av verdikjeden. Selskapet legger til rette for kunnskapsintensive selskaper med høyt miljøfokus og har mange spennende vekstmuligheter i ett av de mest attraktive områdene i landet.

Leietakere

IT Fornebu har små og store leietakere fra mange forskjellige bransjer.

Eiendommer

IT Fornebu har en attraktiv bygningsmasse og har noen av landets mest spennende utviklingsprosjekter. Selskapets portefølje består i dag av 104 000 m2 næringslokaler, 143 000 m2 under utvikling og ytterligere 107 000 m2 regulert for næringsutvikling.

Finans

IT Fornebus kapitalkrevende eiendoms- og utviklingsvirksomhet gjør at ledelse og styre har stort fokus på finansområdet. Selskapet ønsker en fornuftig vekting mellom egenkapital og fremmedkapital for å skape trygghet for aksjonærer og lånegivere, og å gi aksjonærene den avkastningen de forventer.

Presse

IT Fornebus kommunikasjon med pressen skal være saklig og basert på åpenhet og ærlighet. Alle henvendelser fra media behandles med respekt for medienes rolle og selskapets uttalelser skal være basert på fakta, kunnskap og analyse, ikke på hypoteser eller annen udokumentert informasjon.

Kontakt oss

Noe tekst inn her...
Litt mer tekst...

Innlogging

Noe tekst inn her...
Litt mer tekst...

Eventer

Noe tekst inn her...
Litt mer tekst...

Våre eiendommer


Statoilbygget

Statoilbygget

Statoilbygget utfordrer vårt syn på hva en kontorbygning kan være. Bygningen består av fem like lameller stablet på hverandre i en tilsynelatende tilfeldig konstruksjon.


Profilbygget

Profilbygget

Profilbygget er et passivhus. Lokalene er utviklet med vekt på design og miljø. Bygget legger til rette for selskaper som former fremtiden.


Portalbygget

Portalbygget

Portalbygget er det første nybygget IT Fornebu har oppført og representerer et viktig ledd i transformasjonsprosessen fra lufthavn til et høyteknologisk senter.


Velkommen til
IT Fornebu

IT Fornebu ble stiftet i 1997. Selskapet investerer i, forvalter og utvikler næringseiendom, hovedsaklig kontoreiendom og holder til på Fornebu i Bærum. Siden det siste flyet lettet fra Fornebu i 1998, har området gjennomgått en transformasjon. Nå samles kunnskap og innovasjon på den gamle flystripa.


Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bli leietaker hos oss, se våre ledige lokaler.

VIKTIG INFORMASJON

I desember 2013 ble IT Fornebu delt i to selskaper.
Selskapet Technopolis eier og driver Terminalbygget, Portalbygget, Profilbygget og parkeringshuset på Fornebu.
Selskapet Koksa Eiendom eier og driver alle de andre byggene IT Fornebu hadde ansvaret for tidligere.
Dermed eksisterer ikke IT Fornebu lenger.

Etter hvert vil både Technopolis og Koksa Eiendom etablere sine egne hjemmesider.
Inntil da: ta kontakt med eiendomssjef Ole Magne Silnes for utleie og Kjell Kalland eller Mona Jacobsen for annen informasjon.

For mer informasjon om Technopolis, se www.technopolis.no.